Preloader

KRATKI OPIS PROJEKTA

Edukacija

Provedbom izobrazno–informativnih aktivnosti na području općina Maruševec i Petrijanec, doprinijeti će se povećanju svijesti javnosti o važnosti i načinu održivog gospodarenja otpada s ciljem povećanja stope odvojenog prikupljenog komunalnog otpada, većem recikliranju kao i manjom količinom otpada koji se odlaže na odlagalište.

Doprinos

Projekt doprinosi unapređenju i kvaliteti života u lokalnoj zajednici te uključuje stanovništvo na način koji uvažava i doprinosi jednakim mogućnostima, održivom razvoju i zaštiti okoliša te promiče načela dobrog upravljanja i suradnju s civilnim društvom.

VRSTE OTPADA

Otpad možemo razvrstavati i reciklirati te ga prenamijeniti u stvari koje su nam potrebne. Smeće je vrsta otpada – nezbrinuta i neupotrebljiva. Kako bismo očuvali naš okoliš, potrebno je smanjiti količinu smeća kojeg proizvodimo, odnosno težiti tome da svo smeće postane otpad (koji se može obrađivati reciklirati i sl.)

kanta za otpad
kanta za otpad
kanta za otpad

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

ŠTO?

Cilj projekta je kroz provedbu različitih izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području Općina Maruševec i Petrijanec doprinijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

KAKO?

Provedbom projekta nastojat će se osvijestiti društvena i osobna korist od odvajanja otpada, odnosno recikliranja te važnost sprječavanja nastanka otpada, očuvanja resursa i zaštite okoliša.

ZAŠTO?

Nastojati će se izgraditi svijest i razumijevanje lokalnog stanovništva o potrebi zaštite i učinkovitijeg upravljanja resursa te time demistificirati pretpostavku da su resursi obilni, dostupni te da ih se lako može crpiti i jeftino odlagati.

KOME?

Važno je ciljnim skupinama usaditi osjećaj da se odgovornim postupanjem s otpadom čini nešto dobro za zaštitu okoliša za sadašnje i buduće generacije.

ČEMU?

Kako je cilj projekta informirati ciljne skupine o načinima sprječavanja nastanka otpada, odvojenog prikupljanja komunalnog otpada, kućnog kompostiranja i ponovne uporabe predmeta, a trenutno među ciljnim skupinama postoji utjecaj prevladavajućih navika u obitelji, susjedstvu i među prijateljima koji odvajaju ili ne odvajaju otpad, očekuje se da će se provedbom svih aktivnosti na projektu utjecati na promjenu postojećih navika ciljnih skupina o stvaranju i postupanju s otpadom. Navedene promjene pridonijet će očuvanju lokalnih resursa i smanjenju zagađenja okoliša.

PODACI O NOSITELJU PROJEKTA

30. travnja 2018. – 29. veljače 2020.

Razdoblje provedbe projekta

565.088,24HRK

Ukupna vrijednost projekta

480.324,98HRK

EU sufinanciranje projekta

0%

EU postotak sufinanciranja

KONTAKT

Općina Maruševec tel: +385(0)42 729 696, e-mail: opcina@marusevec.hr

Općina Maruševec

Maruševec 6

42243 Maruševec

www.marusevec.hr

Pošaljite poruku ...